อนิสสาคลินิก ขอประกาศ !!
อนิสสาคลินิก คลินิกเวชกรรมความงามครบวงจร

ขอปิดให้บริการเป็นเวลา 2 วัน ในวันที่อาทิตย์ที่ 16 และจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 ที่จะถึงนี้ ....

เนื่องจากมีการจัดกิจกรรมภายในขององค์กร จึงขออนุญาตแจ้งลูกค้าทุกท่านให้ทราบทั้ง 2 สาขา

และจะเปิดให้บริการลูกค้า อีกครั้งในวันที่อังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.00 น.
ขอขอบพระคุณลูกค้า อย่างสูงที่ไว้วางใจอนิสสาคลินิกของเรามาโดยตลอด ^^

By | 2018-03-22T14:24:12+00:00 July 14th, 2017|ประกาศ|