ประกาศ

ประกาศจากอนิสสาคลินิก

2017-07-14T10:17:57+00:00

อนิสสาคลินิก ขอประกาศ !! อนิสสาคลินิก คลินิกเวชกรรมความงามครบวงจร ขอปิดให้บริการเป็นเวลา 2 วัน ในวันที่อาทิตย์ที่ 16 และจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 ที่จะถึงนี้ .... เนื่องจากมีการจัดกิจกรรมภายในขององค์กร จึงขออนุญาตแจ้งลูกค้าทุกท่านให้ทราบทั้ง 2 สาขา และจะเปิดให้บริการลูกค้า อีกครั้งในวันที่อังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.00 น. ขอขอบพระคุณลูกค้า อย่างสูงที่ไว้วางใจอนิสสาคลินิกของเรามาโดยตลอด ^^

ประกาศจากอนิสสาคลินิก 2017-07-14T10:17:57+00:00