โหวงเฮ้ง

5 โหวงเฮ้งที่บอกว่า คุณจะ “สบาย หรือ ลำบาก “

2017-04-21T13:39:19+00:00

ข้าพเจ้าขอมาเริ่มปูพื้นเรื่องโหงวเฮ้งกันใหม่เพื่อที่จะให้เข้าใจ ทั้งหมดทุกส่วนของโหวงเฮ้ง ซึ่งแปลว่าส่วนดี 5 ส่วน มี ตา หู จมูก ปาก คิ้ว แต่เราเริ่มมาดูลักษณะที่ดีทั้ง 5 ส่วนบนใบหน้าได้ดังนี้ 1. คิ้ว บ่งบอกถึง ชื่อเสียงเกียรติยศ 2. ตา บ่งบอกถึง ความคิดสติปัญญา 3. จมูก บ่งบอกถึง สินทรัพย์และฐานะ 4. ปาก บ่งบอกถึง ลักษณะนิสัย 5. หู บ่งบอกถึง อำนาจและอายุ ตัวอย่างการดูตำแหน่งสำคัญบนใบหน้า (ดูตัวเลขจากรูป) 1. ตำแหน่ง 1-14 (หู) ถ้าติ่งหูดูว่ายาวมากน้อยเท่าใด เป็นการบ่งบอกถึงอายุยืนยาว ถ้าหูเล็ก หูกาง หมายถึงชีวิตไม่ดี มีความทุกข์ ถ้าหูเรียบ สวยเข้ากับใบหน้า หมายถึงชีวิตที่ดี มีความสุข 2. ตำแหน่ง 19 (หน้าผาก) เป็นตำแหน่งคุณธรรม [...]

5 โหวงเฮ้งที่บอกว่า คุณจะ “สบาย หรือ ลำบาก “ 2017-04-21T13:39:19+00:00