5 โหวงเฮ้งที่บอกว่า คุณจะ “สบาย หรือ ลำบาก “

By | 2018-03-22T14:24:16+00:00 April 21st, 2017|เรื่องราวทั่วไป|

ข้าพเจ้าขอมาเริ่มปูพื้นเรื่องโหงวเฮ้งกันใหม่เพื่อที่จะให้เข้าใจ ทั้งหมดทุกส่วนของโหวงเฮ้ง ซึ่งแปลว่าส่วนดี 5 ส่วน มี ตา หู จมูก ปาก คิ้ว แต่เราเริ่มมาดูลักษณะที่ดีทั้ง 5 ส่วนบนใบหน้าได้ดังนี้ 1. คิ้ว บ่งบอกถึง ชื่อเสียงเกียรติยศ 2. ตา บ่งบอกถึง ความคิดสติปัญญา 3. จมูก บ่งบอกถึง สินทรัพย์และฐานะ 4. ปาก บ่งบอกถึง ลักษณะนิสัย 5. หู บ่งบอกถึง อำนาจและอายุ ตัวอย่างการดูตำแหน่งสำคัญบนใบหน้า [...]